Komplett bild av familjen Bjerknes (Vilhelm och Honoria Bjerknes med sina barn: Jacob och hans tvillingbröder Kristian och Wilhelm Frimann Bjerknes)

SEK100.0SEK500.0

2400 dpi skannade tryckbar bild
från 120 x 90 mm. glass negativ från Tor Bergerons Arkiv
Fotograf: Tor Bergeron

Nollställ

Share

Email

Beskrivning

Vilhelm Friman Koren Bjerknes, född 14 mars 1862 i Kristiania (Oslo), död 9 april 1951 i Oslo, var en norsk fysiker och meteorolog, en av männen i den så kallade Bergenskolan inom meteorologin. Han var son till Carl Anton Bjerknes och far till Jacob Bjerknes.

Karriär
Bjerknes blev 1880 student samt 1892 filosofie doktor och amanuens i fysik i Kristiania. År 1893 blev han tillförordnad lärare och 1895 professor i mekanik och matematisk fysik vid Stockholms högskola, 1905 blev han professor i fysik där och 1907 professor i mekanik och matematisk fysik vid Kristiania universitet. År 1913 blev han professor i geofysik vid universitetet i Leipzig och direktor för det där upprättade geofysiska institutet, men återvände redan 1917 till Norge som professor vid Bergens museum och chef för avdelningen för dynamisk meteorologi vid dess geofysiska institut. År 1926 blev han åter professor vid universitetet i Oslo, en befattning vilken han behöll fram till pensioneringen 1932.

Vetenskaplig verksamhet
Åren 1889-1891 företog Bjerknes utlandsresor och studerade huvudsakligen i Paris hos Henri Poincaré och Paul Appell samt i Bonn hos Heinrich Hertz. Av den sistnämnde fördes han in i studiet av elektriska vågor, på vilket område han utförde mycket värdefulla mätningar. En del av dessa sammanfattade han i sin doktorsavhandling, Elektriske bevægelser i Hertz’ primære leder (i “Arkiv for mathematik og naturvidenskab”, 1892). De efter denna tid publicerade skrifterna återfinns huvudsakligen i Wiedemanns “Annalen” och i “Archives des sciences physiques et naturelles” (Genève) samt i Videnskabsselskabets i Kristiania och Vetenskapsakademiens i Stockholm publikationer.

Vetenskapliga resultat
Han medverkade även i hög grad vid sin fars hydrodynamiska undersökningar och utarbetade dennes hydrodynamiska teori. Stor betydelse för den dynamiska meteorologins utveckling hade hans arbeten angående den så kallade cirkulationsteorin (första avhandlingen: Über einen hydrodynamischen Fundamentalsatz und seine Anwendung auf Atmosphäre und Weltraum, i Vetenskapsakademiens handlingar, 1899), vilken delvis utarbetades i praktisk riktning av hans lärjunge Johan Sandström. Bland hans senare skrifter märks Recherches sur les champs de force hydrodynamique och Fields of Force (båda 1906). Med stöd av Carnegie Institution utgav han “Dynamic Meteorology and Hydrography”.

Utmärkelser
Bjerknes blev ledamot av Videnskabsselskabet i Kristiania 1893, Vetenskapsakademien 1905, Vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg (1918) samt Vetenskapssocieteten i Uppsala 1922.

Jacob Aall Bonnevie Bjerknes, född 2 november 1897 i Stockholm, död 7 juli 1975 i Los Angeles, var en norsk-amerikansk meteorolog. Han var son till den norske meteorologen Vilhelm Bjerknes.

Bjerknes tog doktorsgraden vid Kristiania universitet 1924. Han arbetade därefter i en grupp ledd av sin far med cykloners utveckling. De undersökte livscykel från födelseprocessen, dess förlopp och upplösning och de införde bland annat begreppet fronter.

Bjerknes var även meteorologisk rådgivare till Roald Amundsen när denne genomförde sin första överflygning av Arktis i luftskeppet Norge 1926. 1960 erhöll Bjerknes erhöll det amerikanska meteorologisamfundets finaste utmärkelse, Carl-Gustaf Rossby-medaljen. Han invaldes som utländsk ledamot av Vetenskapsakademien i Stockholm 1948.

Kristian Bonnevie Bjerknes (född 10 juni 1901 i Stockholm, dog 28 november 1981 i Bergen) var en norsk arkitekt och konservator. Han anses vara en viktig representant för Bergenskolan för arkitektur.

Efter examen från Bergen Cathedral School (1921) och arkitektoniska studier vid NTH (1923) inrättade han ett arkitektkontor i Bergen tillsammans med Odd Lahn Johannesen 1925. Ett antal fristående hus uppfördes i Eikeviken under mellankrigstiden. Från 1941 blev han direktör för Old Bergen Museum, en position han hade fram till 1971. Bjerknes försvarade sin doktorsavhandling den 26 maj 1962 med avhandlingen Gamle borgerhus i Bergen.

Bjerknes var aktiv i Fortune Memory Association och hjälpte till att rädda Rosegrenden i Sandviken från sanering. Han publicerade ett antal artiklar på stavkyrkor och gjorde omfattande restaureringsarbeten vid Fantoft stavkyrka, Urnes stavkirke, Stavanger kyrkan, Borgund stavkirke, Stubbkyrkan Hopperstad.

Han var son till forskaren Vilhelm Bjerknes och sonson av matematiker och fysiker Carl Anton Bjerknes (1825-1903), broder till meteorologen Jacob Aall Bonnevie Bjerknes (1897-1975) och tvillingbror till doktorn Wilhelm Frimann Koren Bjerknes (1901-1940). År 1931 gift han sig med Christine Nilsen (1904-2000), de hade fyra barn, inklusive biologen Honoria Hamre (1932).

Kristian Bjerknes arkiv ligger vid Bergen Stads Arkivet, och materialet spänner över perioden 1932-1980. Arkivet innehåller korrespondens, anteckningar, föreläsningsskript, taler, serier och artiklar, bilder och bilder utöver en ofullständig samling av arkitektoniska ritningar.

Wilhelm Frimann Koren Bjerknes, född 10 juni 1901 i Stockholm, dog 21 juli 1940 i Luster) var en norsk läkare.

Bjerknes tog examen från fastighetslinjen vid Bergen Cathedral School (1921). Han blev civilingenjör 1926. Han var en bachelor på Bergen kommunal sjukhus från 1927 och var distriktsläkare i Ibestad med hemvist i Hamnvik från 1928. Med ledighet från detta var han kandidat på Dikemark Hospital 1934-1935 och var assistentläkare på Lyster sanatorium 1934-1935 och var assistentläkare på Lyster sanatorium från 1937, där han senare blev specialist på lungsjukdomar och reservläkare. Han publicerade två vetenskapliga verk om andningsfysiologi, varav en publicerades efter hans död.

Wilhelm Bjerknes son till professor Vilhelm Frimann Koren Bjerknes (1862-1951) och Sofie Honoria Bonnevie (1864-1928) och gift i Kabelvåg den 1 april 1933 med Aslaug Gregersen, (23 maj 1908 i Lillesand, fick de en son och en dotter). Han var sonson av matematiker och fysiker Carl Anton Bjerknes (1825-1903), broder till meteorologen Jacob Aall Bonnevie Bjerknes (1897-1975) och tvillingbror till arkitekten Kristian Bonnevie Bjerknes (1901-1981).

Tor Harald Percival Bergeron, född 15 augusti 1891 i Storbritannien, död 13 juni 1977 i Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala, var en svensk meteorolog och professor vid Uppsala universitet 1947-1961.

Han tog en filosofie kandidatexamen i Stockholm 1916 och anställdes vid nuvarande SMHI 1919, och hade därefter flera meteorologiska anställningar i Sverige, Norge, England, Frankrike och Tyskland. Bergeron utbildades senare bland annat på den framstående meteorologiinstitutionen det geofysiska institutet vid Universitetet i Bergen, Norge Bergeron blev därmed en representant för den så kallade Bergenskolan inom meteorologin. Han tog en filosofie doktorsexamen i Oslo 1928 och arbetade från 1929 som meteorolog i Oslo.

Hans främsta forskning var inom nederbörds fördelning och att moln kan innehålla såväl kylt vatten som iskristaller. Hans teorier om att kylt vatten kan falla såväl som snö eller kallt regn kallas för Bergeronprocessen. Han var även den som upptäckte ocklusionsfronten, det sista stadiet i tropiska cykloner.

Han har bland annat utgett ”Über die dreidimensional verknüpfende Wetteranalyse”.

Bergeron invaldes 1947 som ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien. Han tilldelades Rossbypriset 1972.

Källa: Wikipedia

Ytterligare information

Archives

, ,

Kommentar

Det finns inga kommentar ännu.

Bli först med att kommentera “Komplett bild av familjen Bjerknes (Vilhelm och Honoria Bjerknes med sina barn: Jacob och hans tvillingbröder Kristian och Wilhelm Frimann Bjerknes)”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*