“Morean Kriget” av Dapper (1688)

SEK80.0SEK1,200.0

300 dpi skannade tryckbar bild, PDF-fil, 27,4 x 35,8 cm.

från den ursprungliga kartan av “Platte Gront van de Stad en Fort van Koron, Belegert en verovert door de Republik van Venetien des Iaers 1685” (Vy över staden ans fästningen Koroni, med hänvisning till erövringen av staden av venetianarna under den sjätte ottomansk Venetian kriget), Naukeurige beschrijving van Morea, eertijts Peloponnesus; en de eilanden, gelegen onder de kusten van Morea, en binnen en buiten de Golf van Venetien; waer onder de voornaemte Korfu, Cefalonia, Sant Maura, Zanten, en andere in grooten getale [Amsterdam, Wolfgangh, Waesbergen, Boom, Someren en Goethals, 1688; tecknare, gravör: Joa de Broen, Bastiaen Stopendael (1637-1726)]

Nollställ

Share

Email

Beskrivning

Morean Kriget (italienska: La guerra di Morea, turkiska: Mora Savaşı) är mest kända namnet för det sjätte ottomanska-Venetianska kriget. Kriget utkämpades mellan 1684-1699, som en del av den bredare konflikt känd som “stora turkiska kriget”, mellan Republiken Venedig och det osmanska riket. Militära operationer var utbredd från Dalmatien till Egeiska havet, men krigets stora slag var den venetianska erövringen av Morea (Peloponnesos) en halvö i södra Grekland. För den venetianska sidan, utkämpades kriget för att hämnas förlusten av Kreta i den kretensiska kriget (1645-1669), medan ottomanerna var intrasslade i sin norra gräns mot habsburgarna och kunde inte samla ihop sina krafter mot Republiken. Som sådan är Morean kriget det enda slaget mellan ottomaner och Venetianer där Venedig kom ut som segrare, och fått ett betydligt stort territorium i vinst. Venedig’s tillfälliga utbredning skulle bli kortvarig eftersom deras vinster återvunnits tillbaka av ottomanerna i 1715.

Olfert Dapper (1636-1689) var en Flemish läkare och lärd, i synnerhet en utmärkt forskare klassisk grekiska och latin litteratur..

Dapper utgav ett stort antal landbeskrivningar, delvis grundade på numera svåråtkomliga källor och därför ännu intressanta. Några av dem utkom i flera upplagor och översattes till flera språk. Hans viktigaste arbeten är en beskrivning över hans hemstad Amsterdam (1663), den första nederländska översättningen av Herodotos (1665), beskrivningar över Afrika (1668), nederländska ostindiska kompaniets beskickningar till Kina (1670), Stora Moguls välde i Asien (1672), Syrien och Palestina (1677), Mesopotamien, Babylonien etc (1680), Medelhavsöarna (1688) samt Morea (1688). Ett urval av hans arbeten Dapperus exoticus curiosus utkom i 2 band 1717-1718.

Bibliografi

Illustration of people riding an elephant, from the 1681 German edition of the Dapper’s Description of Asia (1680)

Historische beschryving der Stadt Amsterdam : waer in de voornaemste geschiedenissen … hier ter stede voor-gevallen zijn, verhandelt, en … in meer als tzeventigh kopere platen … vertoont worden (1663)

Naukeurige beschrijvinge der Afrikaensche Eylanden (1668)

Gedenkwaerdig bedryf der Nederlandsche Oost-Indische Maetschappye, op de kuste en in het Keizerrijk van Taising of Sina: behelzende het 2e gezandschap aen den Onder-Koning Singlamong … Vervolgt met een verhael van het voorgevallen des jaers 1663 en 1664 op de kuste van Sina … en het 3e gezandschap aan Konchy, Tartarsche Keizer van Sina en Oost Tartarye … beneffens een beschryving van geheel Sina (1670)

Asia, of naukeurige beschryving van het rijk des Grooten Mogols, en een groot gedeelte van Indiën: … beneffens een volkome beschryving van geheel Persie, Georgie, Mengrelie en andere gebuur-gewesten … verciert doorgaens met verscheide afbeeldingen in kooper gesneden (1672)

Naukeurige beschrijving van gantsch Syrie, en Palestyn of Heilige lant; … beneffens de landen van Perea of Over-Jordaen, Galilea, byzonder Palestyn, Judea en Idumea: … verrijkt met lantkaerten en afbeeldingen der voornaemste steden, en gedenkwaerdighste gebouwen (1677)

Naukeurige beschryving van Asie : behelsende de gewesten Mesopotamie, Babylonie, Assyrie, Anatolie of Klein Asie : beneffens eene volkome beschrijving van gansch … Arabie (1680)

Naukeurige beschrijving van Morea, eertijts Peloponnesus; en de eilanden, gelegen onder de kusten van Morea, en binnen en buiten de Golf van Venetien; waer onder de voornaemte Korfu, Cefalonia, Sant Maura, Zanten, en andere in grooten getale (1688)

Naukeurige beschryving der Eilanden, in de Archipel der Middelantsche Zee, en omtrent dezelve, gelegen: waer onder de voornaemste Cyprus, Rhodus, Kandien, Samos, Scio, Negroponte (1688)

Bastiaen Stoopendaal (1637 – 1693)

Kopparstickare, målare och gravör. Född och dog i Amsterdam; Far till Daniel Stoopendaal.

Källor: Wikipedia

Detalj i vår hög upplösning skannade bilden.

 

Ytterligare information

Usage

Köp Digital HD-kopia, Köp Original Tryck

Kommentar

Det finns inga kommentar ännu.

Bli först med att kommentera ““Morean Kriget” av Dapper (1688)”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*