Reklamprospekt av “Respiratorn LIVO” (1910)

SEK150.0SEK900.0

600 dpi skannade tryckbar bild, från original reklamprospekt som A4 storlek

Bläddra nedåt för att läsa transkriptioner.

Nollställ

Share

Email
Artikelnr: Inte tillgänglig Kategorier: , , ,

Beskrivning

Texter:

Respiratorn LIVO

med munstycke för andning genom munnen och med gummislangar för andning genom näsan. Kan användas utan gummislangar om apparatens metallrör tillslutas med korkar och näsöppningarna skyddas mot inandning af damm genom i dem löst instoppad bomull.

Schematisk teckning af respiratorn Livo.

Luften inandas genom ett bomullsfilter, inandningsventilerna och ventilhuset. Utandningsluften afgår genom ventilhuset, utandningsventilen och ett nedåt riktadt utandningsrum A, utan att komma i beröring med filtret eller blanda sig med den renade luften innanför filtret.

Patent: JOHN ERIKSSON och P. M. ARVIDSSON, Sollefteå.

Respiratorn LIVOS fördelar äro:

Stor filtreringsförmåga. På inre ytan af filtret och inuti apparaten kan ej upptäckas ett dammkorn, som genomträngt filtret.

Öfverraskande lätt andhämtning beroende på att den fuktiga utandningsluften ej såsom vid andra respiratorer kommer i beröring med filtret och tilltäpper filtrets porer.

Genom ett torrt och af utandningsgaserna obesmittadt filter sker inandningen obehindradt, så att man äfven efter en hel dags användning ej känner någon särskild önskan att blifva kvitt apparaten. Någon skillnad mot vid vanlig andning är ej märkbar.

Emedan utandningsluften vid hvarje andedrag fullständigt afgår ur apparaten kännes den inandade luften frisk och ren.

Ventilerna äro känsliga och lättrörliga, så att de öppnas vid minsta fläkt och noga inbalanserade, så att de sluta säkert i alla lägen. Filtret är lätt utbytbart.

Afprofvad utan olägenhet vid 20° köld.

Respiratorn LIVO anbefalles till användning till skydd mot damm af alla slag:

vid rengöring af boningsrum, skol- och samlingssalar, verkstäder och fabrikslokaler;

vid in- och uppackning af varor i halm och andra dammfyllda ämnen;

för landtmän: vid tröskningsarbete och spridandet af kalk, kali och superfosfat, vid beredning af torfströ, vid frörensning m. m.;

för handtverkare: borstbindare, buntmakare, hattmakare, kakelugnsmakare, mjölnare, murare, målare, sadelmakare, stenhuggare, svarfvare, tapetserare;

inom storindustrin: vid sliperier, mekaniska verkstäder, spinnerier, repslagerier, väfverier, kvarnar, bruk, kalkbruk, grufvor, krossverk, masugnar;

samt vid fabriker för cement. fernissor, färgstofter, glas, guano, papper, porslin, tekniska artiklar, snickeriartiklar, snus, superfosfat, ylle.

Respiratorn Livo med etui och 10 extra filter kostar 10 kr pr styck franko.
Filter af bomull pr paket om 10 stycken 25 öre.

JOHN ERIKSSON, Sollefteå, (Sweden)

Med benäget tillstånd hafva äran återgifva ett antal utlåtanden från personer och firmor, som i allmänhet under längre tid användt respiratorn Livo:

Resultaten öfver förväntan lyckliga.
Helsingborg den 19 Septoniber 1908.Härmed önska vi få till Eder uttrycka vår stora tacksamhet för de af Eder konstruerade lungskyddarne “Livo”. Vi halva under senaste tiden användt dylika i vara sliperier för slipning af delar till lås och kassaskåp, och hafva resultaten enligt sliparnas egna uttalanden utfallit öfver förväntan lyckligt, vilket bör kunna glädja Eder då af oss förut använda apparater varit mindre tillfredsställande.
Fabriksaktiebolaget Frans Th. Rössel
Frans Th. Rössel.

Respiratorerna Livo öfverlägsna andra a respiratorer.
Göteborg 18. 1V. 1910
Med anledning af Edert ärade af 15 d:s hafva vi härmed nöjet meddela att de från Eder inköpta respiratorerna “Livo” visat sig öfverlägsna andra dylika apparater, hvilka vi varit i tillfälle profva.
Högaktningsfullt
A.-B. “Svenska Kullagerfabriken,
Sven Wingquist, Gustaf Hallgren, Verkstadsingeniör.

Ytterligare information

Archives

, ,

Kommentar

Det finns inga kommentar ännu.

Bli först med att kommentera “Reklamprospekt av “Respiratorn LIVO” (1910)”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*