Lundsbergs skolans huvudbyggnad (början av 1900-talet)

SEK100.0SEK500.0

2400 dpi skannade tryckbar bild
från 120 x 90 mm. glas negativ från Tor Bergerons Arkiv
Fotograf: Tor Bergeron

Nollställ

Share

Email

Beskrivning

Tor Harald Percival Bergeron, född 15 augusti 1891 i Storbritannien, död 13 juni 1977 i Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala, var en svensk meteorolog och professor vid Uppsala universitet 1947-1961.

Han tog en filosofie kandidatexamen i Stockholm 1916 och anställdes vid nuvarande SMHI 1919, och hade därefter flera meteorologiska anställningar i Sverige, Norge, England, Frankrike och Tyskland. Bergeron utbildades senare bland annat på den framstående meteorologiinstitutionen det geofysiska institutet vid Universitetet i Bergen, Norge Bergeron blev därmed en representant för den så kallade Bergenskolan inom meteorologin. Han tog en filosofie doktorsexamen i Oslo 1928 och arbetade från 1929 som meteorolog i Oslo.

Hans främsta forskning var inom nederbörds fördelning och att moln kan innehålla såväl kylt vatten som iskristaller. Hans teorier om att kylt vatten kan falla såväl som snö eller kallt regn kallas för Bergeronprocessen. Han var även den som upptäckte ocklusionsfronten, det sista stadiet i tropiska cykloner.

Han har bland annat utgett ”Über die dreidimensional verknüpfende Wetteranalyse”.

Bergeron invaldes 1947 som ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien. Han tilldelades Rossbypriset 1972.

Lundsbergs skola är en privat internatskola och har varit ett av Sveriges tre riksinternat. Den ägs och drivs av Stiftelsen Lundsbergs skola. Den är belägen ett tiotal kilometer norr om Kristinehamn, i orten Lundsberg i Storfors kommun. Skolan har funnits sedan 1896.

Skolan hade under läsåret 2012–2013 ungefär 220 elever. Årsavgiften uppgår till cirka 250 000 kronor.

Skolan grundades 1896 av affärsmannen William Olsson med inspiration från de klassiska pojkinternaten i Storbritannien. Flera av dessa präglades i likhet med Lundsberg vid denna tid av idealen om att utbilda landets framtida makthavare genom en religiös fostran i en spartanskt lantlig miljö. Vad gäller den brittiska tanken om universitetsförberedande skola så var Olsson istället inriktad mot att lära eleverna arbeta. Ursprungligen var utbildningen avsedd att motsvara realskolan. År 1904 utökades skolplanen med gymnasium, och 1908 fick man rätt att förrätta studentexamen. Under förkrigstidens Sverige beskrevs skolan som en av landets mest pedagogiskt progressiva, med också ett karaktärsdanande fokus utanför klassrummet och efter skoltid.

Fram till 1907 ägdes skolan av Lundsbergs AB men överläts därefter till stiftelsen Lundsbergs skola, vars styrelse idag består av före detta elever, anställda samt målsmän till elever som går på skolan. I stiftelsens inledande paragraf från 1919 stod att Lundsbergs skola i sin verksamhet ytterst bör ledas av kristen, evangelisk uppfattning. Idag är den ändrad till Stiftelsens syfte är att driva och vidareutveckla Lundsbergs skola i demokratisk anda och på kristen grund. Skolan motto är Mens sana in corpore sano (”En sund själ i en sund kropp”) och dess färger grönt och vitt.

Skolan inrymdes inledningsvis i Lundsbergs herrgård, men allt eftersom elevantalet ökade tillkom byggnader för lärare, sjukstuga och elevhem. Nuvarande skolbyggnaden uppfördes 1906–1907 efter arkitekt Erik Lallerstedts ritningar. Genom en donation restes 1929–1930 den intilliggande Lundsbergs kyrka som ritats av Bror Almquist.

År 1913 upprättades ett tromannaråd för eleverna. Vid varje elevhem utsågs en Troman, vilken valdes av skolledningen på främst på grundval av sin förmåga att föregå med gott exempel. Rådet innebar att eleverna uppnådde självstyre på ett antal områden.

Skolan har haft åtta elevhem varav fem stycken är i bruk, Herrgården, Klätten, Forest Hill, Gransäter och Björke.

Skolan blev i november 2011 polisanmäld av Statens skolinspektion då det misstänktes ha förekommit grova missförhållanden och våld på skolan. Misstankarna gällde pennalism i form av misshandel, olaga hot och olaga tvång mot minderårig. Polisanmälan lades senare ned. I april 2013 bedömde Skolinspektionen att skolan genomfört de förändringar som krävdes varvid myndigheten avslutade sin tillsyn samtidigt som man beslutade att inte gå vidare med föreläggandet om vite. I augusti 2013 uppdagades en händelse vid så kallad nollning, då två elever fick brännskador av strykjärn. Kort därefter belade Skolinspektionen Lundsberg med ett tillfälligt verksamhetsförbud. I samband med detta sparkade skolans styrelse rektorn Staffan Hörnberg med omedelbar verkan och ställde sina styrelseplatser till förfogande. Förvaltningsrättens slutliga dom konstaterade att Skolinspektionen inte haft rätt att stänga skolan då inspektionen inte haft tillsynsrätt över skolverksamheten när den bedrevs utanför den vanliga skoldagen. Två elever till vållande till kroppsskada övriga frikändes.

Mellan de sex hemmen sker idrottstävlingar om olika idrottspriser. Flickor och pojkar tävlar hemvis om de olika vandringspriserna. Det finns både junior- och seniorvandringspris. De idrotter som utkämpas på Lundsbergs skola är bland annat badminton, basket, bordtennis, fotboll, friidrott, innebandy, längdskidåkning, rodd, skytte, terränglöpning och volleyboll. Det sker även idrottstävlingar genom Sveriges Internat- och Privatskolors Idrottsorganisation, SIPSI, som förutom Lundsbergs skola utgörs av Enskilda gymnasiet, Grennaskolan, Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket och Viktor Rydberg Gymnasium.

Källa: Wikipedia

Ytterligare information

Archives

, ,

Kommentar

Det finns inga kommentar ännu.

Bli först med att kommentera “Lundsbergs skolans huvudbyggnad (början av 1900-talet)”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*