En bild av vit rasperformativitet i Sverige: “Slavafton” för gruppen, 1949

SEK100.0SEK500.0

1200 dpi skannade tryckbar bild (7961 x 5768 pixlar) från original anonym 12,5 x 17 cm. storlek fotografi

Nollställ

Share

Email

Beskrivning

Baksidan text av fotografi: “Slavafton” för gruppen, 1949

Om:

“…Jag har i denna artikel valt att kalla detta fenomen för rasperformativitet och själva praktiken för rasiscensättningar eller att iscensätta ras. I denna artikel kommer jag med utgångspunkt i ett antal samtida svenska fall hämtade från olika kontexter, vilka har det gemensamt att de är exempel på när vita iscensätter icke-vita karaktärer temporärt, att försöka förstå vad det är som gör den svenska och västerländska kulturella praktiken rasperformativitet så lockande och attraktiv mot bakgrund av att rasiscensättningar nästan alltid associeras med humor och glädje. Ämnet för artikeln som försöker förstå behovet och begäret bakom att iscensätta ras är här begränsat till kroppsliga temporära rasiscensättningar från vit till icke-vit och utelämnar därmed så kallade ”omvända” rasiscensättningar från icke-vit till vit samt klassiska going native-praktiker som syftar till en mer eller mindre permanent transformation liksom virtuell och visuell rasperformativitet.

Rasiscensättningar i Sverige innan efterkrigstiden har med stor sannolikhet varit ett mer eller mindre stående inslag i den svenska kulturen, både bland hög och låg och både i formella och informella sammanhang i en tid när få icke-vita besökte och än mindre bodde i Sverige. Vare sig det gällde maskeradbaler vid hovet och på adelns slott och herrgårdar, borgarfester i städerna eller folklustspel bland bönderna i byarna så bör det inte ha varit vare sig ovanligt eller problematiskt att som vit svensk ha klätt ut sig till och iscensatt turkar, araber, indianer, afrikaner, perser, indier, kineser eller japaner liksom självklart mer välbekanta ”exotiska” minoriteter som befann sig inom rikets gränser såsom samer, judar och romer. Sådana iscensättningar dyker upp både i textuellt och i visuellt källmaterial och var utan tvivel ett paneuropeiskt fenomen i en tid när européerna psykiskt tog in och bearbetade sina möten med ständigt nya folkslag världen över…”

“…
Frågan är om rasperformativitet kan förstås på ett liknande sätt utifrån en kolonial historia och samtid av ett dikotomt skillnadsskapande, och vad är det i så fall som har förlorats, sörjs och begärs och som producerar liknande känslor av lust och njutning?. Vad gäller rasiscensättningar från vit till icke-vit betraktas de oftast som negativa och destruktiva inom postkolonial och feministisk kulturstudierforskning och av kritiska ras- och vithetsforskare förutom att de naturligtvis oftast är extremt stereotypa (se till exempel Kerrigan 2011; Mueller, Dirks & Picca 2007). Juliette Hua (2009) skriver till exempel att ”the ability for racial masquerade enables an experiencing of the other that reassures and reaffirms the stability and normativity of whiteness” i en artikel om ”yellow face”, och en sådan ståndpunkt är definitivt den vanligast förekommande i kritiska studier av rasperformativitet. På ett liknande sätt menar Sarah Ahmed (1999) att begäret att bli den Andre, vare sig det gäller temporärt eller permanent, drivs av ett kolonialt epistemologiskt projekt med syfte att kontrollera och behärska – ”the desire to know the other”. Vad gäller melankolitermen i relation till ras så har amerikanska kritiska rasforskare myntat begreppet raslig melankoli (Cheng 2001; Eng & Han 2000). Rasmelankoli är dock något som tillskrivs icke-vita subjekt som ett resultat av en ständigt uppskjuten assimilation som går tillbaka på omöjligheten att bli amerikansk eller västerländsk fullt ut som icke-vit…”

Källa: “Att iscensätta ras: Om vit rasperformativitet och vit rasmelankoli”, Tobias Hübinette, 2011

Ytterligare information

Archives

, ,

Kommentar

Det finns inga kommentar ännu.

Bli först med att kommentera “En bild av vit rasperformativitet i Sverige: “Slavafton” för gruppen, 1949”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*