SPOFF

Svar på ofta förekommande frågor

Är de tryckbara digitala kopiorna i PDF format skannade av er?

Samtliga bilder till försäljning på webbsidan är skannade direkt från fysiska originaltryck i vårt arkiv. De enda undantagen är digitala kopior som kommer från våra kontrakterade samlare.

Som regel är kopiorna gjorde på fysiska bilder i originaltryck eller fotografier på tidstypiska papper. Våra originaltrycksålder överstiger gränsen för skydd enligt upphovsrättslagen vilket innebär att privata personer eller företag inte kan kräva rättigheter. Digitala kopiorna förbereds för försäljning efter omsorgsfullt skanning av dessa originaltryck med hög upplösning på minst 300 dpi och retuschering vid behov. På det viset, är alla våra bilder unika i sig och skiljer sig från dess likar genom den speciella bildhanteringen de går igenom. Därför är användning av bilder som säljs genom Images Antiqua begränsade genom Avtalsvillkor och Upphovsrätt.

Vad menas med ”tryckbar digital kopia i PDF format med 300 dpi”?

Dpi (dots per inch/punkter per tum) är ett mått på skrivarens upplösning, det vill säga hur många små färgprickar den kan skriva ut per tum. Högre upplösning ger högre bildkvalitet. När en bild skannas bestäms utskriftsupplösningen utifrån kvalitet, äkthet samt detaljrikedom man önskar den i tryck eller skärmbild. Nästan alla de bilder som finns på Internet har upplösning dpi 72 och därmed inte är så stora filer, alltså är lätta dokument. Den bildupplösningen är fullt tillräcklig för att se bilden på skärmen. Men så snart man börjar förstora upp bilden, möter man en pixlad oskärpt bild där detaljerna går förlorad. Om man vill visa och trycka upp en bild med god kvalité så behövs alltså dpi upplösning på minst 300. Därför är PDF kopior vi säljer stora filer.

Hur bestäms priset på tryckbara digitala kopiorna i PDF format med 300 dpi?

Vår webbplats har konfigurerats för att tillhandahålla kopior för er för billigaste möjliga priser. Prissättningen på bilderna beror på originalets sällsynthet, tillgänglighet, storlek, färgintensitet eller de redigeringar och justeringar som har krävts (innebär extra arbetskostnad) samt avtalen med samlare(deras arvode) som vi samarbetar med. Våra dyraste exemplar är oftast stora bilder eller kopior på original som tillhör kontrakterade samlare och prissätts enligt avtal med dem.

Går det att få tag på liknande kopior i andra digitala arkiv eller konkurrerande webbsajter gratis eller billigare?

Nej. Även om andra digitala arkiv kan ha liknande kopior är dessa bilder oftast inte skannade med hög upplösning och inte heller har genomgått samma rengöring och korrigering som våra bilder. Därmed kommer deras kvalité inte räcka till för visning eller tryckning, därmed inte är i närheten av våra kopior i kvalité. Det har ofta publicerats med fel information och bristande källor. Vi kollar dessutom upp alla våra bilder och undersöker de som publicerats på internet kring var och på vilket sätt de publicerats för att ge er korrekta information. Vi erbjuder också en högupplöst detaljbild av bilden tillsammans med presentationen för att ni ska kunna se och jämföra. Men om du trots detta skulle stöta på en lika bra exempel som våra, är vi glada om du skriver till oss och vi svarar gärna på dina frågor.

Hur skriver jag ut de tryckbara digitala kopiorna i PDF format med 300 dpi?

De allra vanligaste skrivarna i hemmen, även den billigaste bläckstråleskrivaren, kan ge dig en utskrift om du anger rätt upplösning i utskriftskvalitet. De flesta skrivare gör utskrifter upp till A4-format. Om du vill ha större utskrifter eller tryck på specialpapper och hos en expert, så finns det många digitala tryckerier. Kopiera PDF-dokumentet till ett USB-minne och ta med dit.

Är ni inte oroliga för att tryckbara digitala kopiorna ska främja försäljningen av förfalskade kopior?

Nej. Varje utskriven bild bär spår av dåtidens teknik, färger eller bläck likväl papper och utskriftsformat avslöjar om bilden är äkta eller inte. För att avgöra om en bild är äkta, vare sig det är tryck eller fotografi behövs ofta någon expert. Vi anser att behov av expertis för att avgöra bilders äkthet höjer samtidigt den bildens värde på marknaden och det är också vårt mål.

Jag vill bli meddelad när ni lägger upp nya bilder eller produkter på webbplatsen. Vad ska jag göra?

Om ni klickar på ”följ” knappen och skriver e-postadress i rutan, kommer ni bli meddelade via e-post när nya bilder läggs upp. Ni kan också gilla vår sida på Facebook, Instagram, Pinterest och även följa vår Twitter-konto.

Får jag dela de digitala kopiorna jag köper hos er med familj eller vänner?

Om du då också delar med informationen om var du köpt bilden och berättar om vår hemsida så att dina vänner och familjemedlemmar börjar följa oss räknar vi det som reklam för oss. Vi vill att du ska komma ihåg att vi är beroende av att klara av våra kostnader för att kunna bedriva verksamheten med hemsidan och samtidigt hålla den fina kvalitén på bilderna vi erbjuder. Vi tror att ni inte vill vara utan oss och räknar med ert stöd.

Fortsätter ni att sälja digitala kopior av bilderna som finns i böcker, kartor, tryck eller andra dokument som har sålts?

Ja. Detta är en fråga om våra försäljningsavtal. Vanligtvis säljs böcker, kartor, digitala kopior av de bilder som finns i tryck eller dokument billigare än deras verkliga värde, för att vår princip är göra bilderna tillgängliga för alla våra kunder.

Jag upptäcker fel i informationen t ex datum, tillverkningsplats, tryckarens eller konstnärens namn. Om jag underrättar er om det, kommer ni då att korrigera felet?

Naturligtvis. Vi tycker att en av de viktigaste sakerna är att skriva en korrekt identifiering av produkter vi publicerar. Om det skulle finnas ett fel som ni gör oss uppmärksamma på, kollar vi upp saken och korrigerar informationen med tillägget där vi riktar ett tack till er. Om uppgifterna är tvivelaktiga, kommer vi också att upplysa om det. Vi arbetar tillsammans för att finna den korrekta informationen.