Avtalsvillkor och Upphovsrätt

Avtalsvillkor och Upphovsrätt

I och med att kunden köper bild eller annan vara från Images Antiqua ingås det köpeavtal mellan bildanvändaren och Images Antiqua och villkoren i avtalet enligt nedan har därmed tillika samtidigt godkänts av bildanvändaren.

§ 1 Rättigheter och begränsningar

De digitala kopiorna som säljs på webbsidan får endast användas på det sätt och i den omfattning som avtalats vid beställningen. En produkt som har köps för privatbruk kan ej användas för kommersiell bruk. Önskas en kommersiell användning av en bild som har köpts enligt avtal för personlig bruk, skall Images Antiqua kontaktas för en ny överenskommelse av bildanvändning innan publicering sker.

De undantag där bilder från Images Antiqua inte får användas av bildanvändaren gäller sammanhang som strider mot pressens etiska regler. Bildanvändaren får ej använda bilden på ett sådant sätt som kan väcka anstöt eller vara kränkande för de personer som medverkar på bilden.

§ 2 Upphovsrätt

Webbplatsen, bilder och beskrivningar däri tillhör Images Antique. Otillåten kopiering, användning eller spridning av någon del av webbplatsen, bilder eller beskrivningar utan skriftligt medgivande av Images Antique är strängt förbjudet.

Om du vill använda en bild eller beskrivning som finns på denna sida, vänligen kontakta oss och meddela följande information för medgivande från oss:

1. Namnet på den person / företag som vill använda innehåll från webbplatsen.
2. Syftet vars innehåll ska användas.
3. Om innehållet kommer att användas för offentligt eller privat bruk.

Om vi godkänner användningen av vårt innehåll, ska det alltid namnges i samband med användning på följande sätt:

Bilder / beskrivning text från www.gamlabilder.com – Images Antiqua

Images Antique behåller rätten att använda bilder som finns i egna redan sålda böcker, fotografier, dokument och tryck på webbplatsen. Våra kunder som köper produkterna accepterar dessa köpevillkor och därmed godkänner denna rättighet.

§ 3 Användningsrätt

För privatbruk: En produkt som har köps för privatbruk kan ej användas för kommersiell bruk, genom tryck, kopiering samt spridning och försäljning av bilder är strängt förbjudet.

För kommersiellt bruk: Images Antiqua behåller rätten att använda digitala kopior även efter det att bildanvändaren godkänt dessa villkor samt erhållit bilden.
Images Antiqua behåller rätten att använda och sälja digitala kopior på bilder som ingår i de fysiska originalverken, böcker, tryck, kartor, album, fotografi portfölj och samtliga dokument som säljs genom vår sida.

§ 4 Presentation, icke ansvar för ändringar after köpet

Images Antiqua garanterar digitala kopior skannade direkt av originalet med en upplösning på minst 300 dpi. Images Antiqua ansvarar inte för de ändringar som bildanvändaren gör på digitala kopiorna oavsett anledning. Skulle ett icke tillfredställande resultat vid tryckresultat uppstå vare sig det är kunden eller professionell företag som gjort jobbet ansvarar Images Antiqua inte för det.

§ 5 Priser

Images Antiqua säljer varorna för det pris som visas som totalsumma på hemsidan, som kunden kan se och godkänna genom hela köpet. Efter genomfört köp tillkommer inga dolda tillägg eller avgifter.

Images Antiqua ansvarar inte för tullavgifter för de fysiska varor som säljs och skickas per post eller kargo.

§ 6 Betalning
Betalning sker elektroniskt och direkt vid beställning på hemsidan.

§ 7 Leveranss

Images Antiqua levererar de digitala kopiorna som sålts till sina kunder genom service företag i tredje hand. Kunden ombeds att uppge en aktuell mailadress i samband med beställningen vars en länk skickas för nedladdning av digitala kopian som har köpts. Images Antiqua kan inte ansvara för leveransproblem vid lämning av felaktiga eller felangivna mailadresser.

Images Antiqua är ansvarig för att den fysiska originalverken, böcker, tryck, kartor, album, fotografi portfölj och samtliga dokument som beställts ska levereras i den skick de är utlovad och förbinder sig till att ombesörja för nödvändig paketering och leveranssätt.

§ 8 Ångerrätt
Kunden har ångerrätt i 2 veckor efter leverans av fysiska originalverken, böcker, tryck, kartor, album, fotografi portfölj och samtliga dokument. I sådana fall, vid retur av vara i samma skick, betalas pengarna tillbaka av Images Antiqua inkl. frakt.

Däremot gäller det inte ångerrätt för och lämnas heller ingen ersättning för sålda digitala kopior.